Zadanie 1.W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 3 cm i 7cm, a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45* . Oblicz pole tego trapezu
[45* - 45 stopni. ]
Zadanie 2. Oblicz pola równoległoboków narysowanych poniżej [załącznik]

1

Odpowiedzi

2009-11-29T11:45:58+01:00
1/
a=3cm
b=7cm
P=((a+b):2)*h
h=?

e=h
e=(7-3):2
e=2
h=2
(przekątna kwadratu tworzy kąt 45stopni a wiemy że kwadrat ma wszystkie boki równe)
P=5*2
p=10cm²

2/

w pierwszym z pitagorasa liczymy wysokość tego trójkąta na samej górze. (wychodzi 2) wysokość to 8(bo6+2)
Pc=Pkw+Ptr
Pc=ab+a/2*h
Pc=4*6+2*2
Pc=28cm²

P=ah
w drugim wiemy że wysokość równa się 3 dzięki kątowi 45stopni
P=3*5
P=15cm²

P=ah
w trzecim wiemy że wysokość równa się 4 dzięki kątowi 45stopni
P=4*4
P=16cm²