Odpowiedzi

2009-11-29T11:35:49+01:00
Transport aktywny - rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu. Taki transport wymaga dostarczenia energii chemicznej lub zmniejszenia entalpii swobodnej układu. Ich źródłami są odpowiednio:

* hydroliza cząsteczki ATP (dla transportu aktywnego pierwotnego)
* sprzężenie z transportem innego związku zgodnie z gradientem stężenia (dla transportu aktywnego wtórnego)


Przykładem mechanizmu transportującego (I rodzaju) jest pompa sodowo-potasowa.

Aktywny transport substancji może być następujący:

* uniport - transport jednej cząsteczki (substancji)
* symport – transport dwóch substancji w tym samym kierunku (transport wtórnego)
* antyport - transport dwóch substancji w różnym kierunku (transport wtórnego).
3 2 3
2009-11-29T11:36:20+01:00
Transport aktywny - rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu.

Aktywny transport substancji może być następujący:

* uniport - transport jednej cząsteczki (substancji)
* symport – transport dwóch substancji w tym samym kierunku (transport wtórnego)
* antyport - transport dwóch substancji w różnym kierunku (transport wtórnego).
1 1 1
2009-11-29T13:43:28+01:00
Transport aktywny - rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu. Taki transport wymaga dostarczenia energii chemicznej lub zmniejszenia entalpii swobodnej układu. Ich źródłami są odpowiednio:
hydroliza cząsteczki ATP (dla transportu aktywnego pierwotnego)
sprzężenie z transportem innego związku zgodnie z gradientem stężenia (dla transportu aktywnego wtórnego)

Przykładem mechanizmu transportującego (I rodzaju) jest pompa sodowo-potasowa.
Aktywny transport substancji może być następujący:
uniport - transport jednej cząsteczki (substancji)
symport – transport dwóch substancji w tym samym kierunku (transport wtórnego)
antyport - transport dwóch substancji w różnym kierunku (transport wtórnego).
1 1 1