Odpowiedzi

2012-09-07T02:35:11+02:00

Zadanie 3.

 

chlorek wapnia         CaCl₂      II      I          CaCl₂ ⇒ Ca²⁺ + 2Cl⁻

siarczan (VI) wapnia CaSO₄     II      II         CaSO₄ ⇒ Ca²⁺ + SO₄²⁻

siarczek wapnia       CaS         II      II         CaS ⇒ Ca²⁺ + S²⁻

azotan (V) wapnia    Ca(NO₃)₂ II       I         Ca(NO₃)₂ ⇒ Ca²⁺ + 2NO₃⁻

chlorek sodu            NaCl        I        I         NaCl ⇒ Na⁺ + Cl⁻

fosforan (V) sodu     Na₃PO₄    I        III       Na₃PO₄ ⇒ 3Na⁺ + PO₄³⁻

siarczan (VI) sodu    Na₂SO₄    I        II         Na₂SO₄ ⇒ 2Na⁺ + SO₄²⁻

siarczek sodu          Na₂S        I        II         Na₂S ⇒ 2Na⁺ + S²⁻

azotan (V) sodu       NaNO₃      I        I          NaNO₃ ⇒ Na⁺ + NO₃⁻

 

 

Zadanie 7.

 

1. S + O₂ ⇒ SO₂

A - SO₂ - tlenek siarki (IV)

 

2. 2SO₂ + O₂ ⇒ 2SO₃

B - SO₃ - tlenek siarki (VI)

 

3. SO₃ + H₂O ⇒ H₂SO₄

C - H₂SO₄ - kwas siarkowy (VI)

 

4. 3H₂SO₄ + Al₂O₃ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

D - Al₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) glinu

 

5. Al₂(SO₄)₃ + 6H₂O ⇒ 2Al(OH)₃ + 3H₂SO₄  (jeżeli chodzi o hydrolizę soli)

    Al₂(SO₄)₃ ⇒ 2Al³⁺ + 3SO₄²⁻ (jeżeli chodzi o dysocjację)

E - Al(OH)₃ - wodorotlenek glinu/Al³⁺ - kation glinu

F - H₂SO₄ - kwas siarkowy (VI)/SO₄³⁻ - anion siarczanowy (VI)

 

6. SO₂ + Na₂O ⇒ Na₂SO₃

G - Na₂SO₃ - siarczan (IV) sodu

 

7. SO₃ + 2KOH ⇒ K₂SO₄ + H₂O

H - K₂SO₄ - siarczan (VI) potasu

 

8. H₂SO₄ + Ca(OH)₂ ⇒ CaSO₄ + 2H₂O

I - CaSO₄ - siarczan (VI) wapnia

 

9. Al₂(SO₄)₃ + 2K₃PO₄ ⇒ 3K₂SO₄ + 2AlPO₄

J - AlPO₄ - fosforan (V) glinu/K₂SO₄ - siarczan (VI) potasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)