Zakładając że w powietrzu jest 21% tlenu, oblicz ile dm3 powietrza potrzeba do całkowitego spalenia czystego węgla?

2
Napiszmy reakcję:
C+O2-->CO2
Węgiel ma masę 12 u.
Tlen: 2*16u=32 u.
Na każde 12 jednostek masy węgla trzeba zużyć 32 jednostki masy tlenu. Ale te 32 jednostki to 21% masy powietrza.
21%x=32
x=152,4 jednostki powietrza na 12 jednostek węgla.
y=12,7 jednostek powietrza na 1 jednostkę masy węgla
Oznacza to, że aby spalić kg węgla potrzeba ok.12,7 kg powietrza.
Teraz tylko kwestia przeliczenia kg na dm3 stosując tablice gęstości i wzory na gęstość

Odpowiedzi

2009-11-29T11:51:54+01:00
Napiszmy reakcję:
C+O2-->CO2
Węgiel ma masę 12 u.
Tlen: 2*16u=32 u.
Na każde 12 jednostek masy węgla trzeba zużyć 32 jednostki masy tlenu. Ale te 32 jednostki to 21% masy powietrza.
21%x=32
x=152,4 jednostki powietrza na 12 jednostek węgla.
y=12,7 jednostek powietrza na 1 jednostkę masy węgla
Oznacza to, że aby spalić kg węgla potrzeba ok.12,7 kg powietrza.
Teraz tylko kwestia przeliczenia kg na dm3 stosując tablice gęstości i wzory na gęstość
2009-11-29T14:37:42+01:00
C+O2-->CO2
Widzimy że 1 C reaguje z 1 O2
Zatem 12g reaguje z 22,4dm3 O2 [warunki normalne]
Ale w powietrzu jest 21% O2 czyli
0,21x=22,4
X=106,67dm3
Do spalenia 12g C potrzeba 106,67dm3
I z tego możesz wyliczyć ile potrzeba powietrza dla konkretnej masy węgla
1 1 1