W konkursie matematycznym uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań testowych. za podanie poprawnej odpowiedzi uczeń otrzymywał 1 punkt a za podanie niepoprawnej tracił 0.5 punktu. Karolina rozwiązała wszystkie zadania i otrzymała 11 punktów. ile zadań rozwiązała poprawnie?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T11:46:19+01:00
X-zadania poprawne
y-zadania błedne

x+y=20
x-0,5y=11
x+y=20
2x-y=22
3x=42
x=14
14+y=20
y=6

Odp. Karolina rozwiązała 14 zadań poprawnych i 6 zadań błędnych
1 5 1