Prosze o dokładne przetłumaczenie poniższego tekstu!

dziekiuję! :P

W tym roku na wakacjach byłem w Mulgore. Mulgore to mała kraina w Kalimdorze, która wyróżnia się tym, iż nie ma w niej żadnych miast, ani wiosek. Jest to piękna kraina pełna zwierząt, małych lasów i wielu jezior, przy których wiele ludzi dziennie łowi ryby. Byłem tam razem z moimi przyjaciółmi Adrianem, Maksymilianem oraz Mikołajem. jest tam wiele zabytków takich jak najwyższa jodła na świecie licząca ponad 24 metry lub ogromna populacja bardzo rzadkich stworzeń takich jak wiewiórki czy żaby.

To jest jezioro Okama. Czyli największe jezioro w całym Mulgore. Udało mi się jednak tak uchwycić obraz, aby nie było żadnych wędkarzy przysłaniających wspaniałe krajobrazy.

To jest przeciętny widok z jodły, na którą musiałem się wspinać gdy gonił mnie niedźwiedź.

To moi przyjaciele Mikołaj i Maksymilian.

A to ja z Adrianem na tle jeziora Okama.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T11:44:20+01:00
This year on holidays I was in Mulgore. Mulgore is a small land in Kalimdorze which is standing out with the fact that there are in it no no cities, or villages. It is beautiful land full of animals, small forests and many lakes, by which a lot of people per day are fishing. I was Adrian, Maksymilian and Mikołaj there with my friends. there are many monuments there so as the tallest fir on world population counting over 24 metres or huge of very rare creatures so as squirrel or frogs. It is an Okama lake. That is the biggest lake in entire Mulgore. I managed however this way to grab the image hold of so that there are no anglers covering wonderful landscapes. It is an average view from the fir wood, to which I had to climb when bear chased me. These are my friends Mikołaj and Maksymilian. And it is I with Adrian relating to the Okama lake.
1 5 1