Odpowiedzi

2009-11-29T11:50:09+01:00
Prapremiera bądź przedpremiera (częściej w formie pokaz przedpremierowy) - określenie odnoszące się do pierwszego pokazu filmowego lub przedstawienia teatralnego bądź operowego.

Zazwyczaj pokazy przedpremierowe nie są dostępne dla szerokiej publiczności - są one najczęściej przygotowywane dla krytyków filmowych bądź teatralnych oraz dziennikarzy, którzy mogą na podstawie tego pokazu napisać recenzję jeszcze przed oficjalną premierą danego filmu.

Prapremierą można określać w teatrze także próbę generalną - czyli ostatnią próbę przed premierą danej inscenizacji. Jest ona z reguły (choć nie zawsze) otwarta dla wszystkich zainteresowanych - często nieodpłatnie, w przeciwieństwie do zwykłych przedstawień.


Premiera (z fr. première - pierwszy) - pierwsze przedstawienie danego utworu szerokiej publiczności.

Początkowo określenie odnosiło się wyłącznie do inscenizacji teatralnej bądź operowej - przy czym obejmuje ono oddzielnie każdą inscenizację (nawet tego samego utworu). Obecnie termin ten rozciągnięto na inne dziedziny - mówi się o premierze filmowej, wydawniczej bądź gry komputerowej.

Obecnie premiery książek z popularnych serii (np. Harry Potter, Eragon), a także wysokobudżetowych filmów i gier są zazwyczaj synchronizowane dla danego kraju (bądź całego świata) i mają charakter uroczysty, łączone są często z szeroko zakrojonymi akcjami promocyjnymi.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Migu
  • Rozwiązujący
2009-11-29T11:50:48+01:00
Prapremiera:
określenie odnoszące się do pierwszego pokazu filmowego lub przedstawienia teatralnego bądź operowego.
Premiera:
pierwsze przedstawienie danego utworu szerokiej publiczności.