73. Przekreśl błędne sformułowania w opisie wodoru.

Jest pierwiastkiem chemicznym,metalem.Jego symbolem chemicznym jest H.Jest bezbarwnym,bezwonnym gazem o gęstości większej niż tlen . Doskonale rozpuszcza sie w wodzie. Podtrzymuje sproces spalania , chociaż sam jest niepalny . Występuje w gazach wulkanicznych, na Słońcu i w innych gwaizadch .

74. Wodór raguje z różnymi substancjami . Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru , wykorzystująć wymienione niżej substraty i produkty .

Sustraty : siarka,chlor,azot,fosfor,tlen.tlenek miedzi II,sód , wapń.
Produkty:miedź , woda, wodorek wapnia, amoniak,siarkowodór, wodorek sodu woda, chlorowodór,fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T12:05:51+01:00
73. poprawny tekst:Jest pierwiastkiem chemicznym,niemetalem.Jego symbolem chemicznym jest H.Jest bezbarwnym,bezwonnym gazem o gęstości mniejszej niż tlen .Słabo rozpuszcza się w wodzie.Nie podtrzymuje procesu spalania , chociaż sam jest palny.Występuje w gazach wulkanicznych, na Słońcu i w innych gwiazdach .
74.siarka+wodór=siarkowodór
chlor+wodór=chlorowodór
azot+wodór=amoniak
fosfor+wodór=fosforowodór
tlen+wodór=woda
tlenek miedzi=tlen,miedź,wodór
sód+wodór=wodorek sodu ,woda
wapń+wodór=wodorek wapnia
30 4 30