Odpowiedzi

2009-11-29T11:58:07+01:00
Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na:
1. pochodzenia naturalnego, które dzielimy na:
+pyły wulkaniczne
+pożary
+parowanie lądów, mórz, oceanów
+wiatry.
2.pochodzenia antropogenicznego (ludzkiego, sztucznego)
+spaliny samochodowe
+huty
+cementownie
+fabryki
+pyły, aerozole
+popioły lotne
+rolnictwo
+składowanie odpadów
+ropa naftowa
+oczyszczalnie ścieków.

DO najważniejsztych zanieczyszczeń zaliczamy:
SO₂, NO, NO₂, CO, Hg, Pb