Sformułuj wypowiedz 6-7 zdań w której jako poddany Kreona opowiesz komuś o czynie Antygony i postępowaniu króla . Negatywne nastawienie do Kreona.
Mają być zawarte
-wyrazy nazywające uczucia
-słowa nacechowane emocjonlanie
- wykrzykniki
-apostrofy

1

Odpowiedzi

2009-11-29T12:07:19+01:00
Wyobraź sobie co zrobił Kreon!Chce skazać Antygonę,która pogrzebała zwłoki swojego brata.Przecież każdy zmarły zasługuje na pochówek!Czyny Kreona są wstrętne.Przecież"władza nie powinna lekceważyć nieba".Mam nadzieję,że nasz bezsercowy władca zrozumie,ze "nie można oceniać zmarłych ludzi,za to co zrobili za życia".