ZADANIA W ZAŁĄCZNIKACH + =
1.Euglena zielona, pełzak czerwonki i zarodziec malarii to organizmy zaliczane do ..................... .
2. Wszystkie pierwotniaki zaliczane są do ............................. .
3. Wyjaśnij, jakie organizmy zaliczamy do pierwotniaków.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T12:20:03+01:00
1.Euglena zielona, pełzak czerwonki i zarodziec malarii to organizmy zaliczane do pierwotniaków.
2. Wszystkie pierwotniaki zaliczane są do protistów (organizmów stojących na pograniczu roślin i zwierząt.
3. Pierwotniaki dzielą się na następujące grupy:
- wiciowce
- sarkodowce (korzenionóżki)
- orzęski
- promienionóżki
- sporowce parzydełkowate
- sporowce.
Wszystkie pierwotniaki są bardzo prymitywnymi organizmami - jednokomórkowcami.

Mam nadzieję, że dostaniesz piątkę ;)
12 4 12