Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, oblicz ;
a) 12²
b) 21²
c) 19²
d) 18²
e) 32²
f) 98²
g) 101²
h) 49²


Podaj wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch liczb a i b; następnie korzystając z tego wzoru, oblicz ;
a) 101 × 99
b) 28 × 32
c) 47 × 53
d) 71 × 69
e) 198 × 202
f) 504 × 496
g) 1003 × 997
h) 580 × 620


Korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia, oblicz;
a) (2√2 - 5x)²


Zapisz za pomocą sum algebraicznych wyrażenia;
a) (x² - 7) ²
b) (-4x +3y)²
c) (5 - √5x) (√5x - 5)

Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, oblicz;
a) (√3a - √6b) (√3a + √6b)
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:30:41+01:00
Zadanie 1.
a) 12²=144
b) 441
c) 361
d) 324
e) 1024
f) 9604
g) 10201
h) 2401

zadanie 2.
a²-b²
a) 101 x 99 = (101 - 99) (101 + 99) =400
(teraz kazdy przykład rozpisuj tak jak podałam Ci wyżej na przykładzie)

reszty nie jestem pewna jak zrobić to nie będę pisać żeby źle Ci nie napisać.
30 1 30