1. Połącz w pary równe wyrażenia.
I. (3+x)² a) x2-16x+64
II. (3-2x)² b) 9x²-12x+4
III. (-2+3x)² c) x²+6x+9
IV. (x-8) ² d) 4x²-20xy+25y²
V. (-2x+5y)² e) x(do potęgi 4) - 4x²y²+4y(do potęgi 4)
VI. (a³+6)² f) 4x²-12x+9
VII. (x²-2y²)² g) a (do potęgi 6)+12a³+36

2.Doprowadź wyrażenie do najproststrzej postaci, pamiętając o redukcji wyrazów podobnych.
a)(a+2)²+(2a-3)²=
b)(3-x)² +(x+4)² =
c)(x+2)² -(3x-1)²=
d)(3x-3)²-(2x-4)²=

3. Rozwiąż równania i sprawdź poprawność rozwiązania.
a) (x-1)²=x²
b) 3x+(6+1)²+4(5+9x²)-4
C) (-3+6)²-2=3x(3x-11)+31
d) (-6x+2)²=-3(4-12x²)

Dziękuję i pozdrawiam. ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T12:54:09+01:00
Zad.1.
I. c
II. f
III. b
IV. a
V. d
VI. g
VII. e

Zad.2.
a) (a+2)²+(2a-3)²=a²+4+4a+4a²+9-12a=5a²-8a+13
b) (3-x)²+(x+4)²=9+x²-6x+x²+16+8x=2x²+2x+25
c) (x+2)²-(3x-1)²=x²+4+4x-(9x²+1-6x)=x²+4+4x-9x²-1+6x=-8x²+10x+3
d) (3x-3)²-(2x-4)²=9x²+9-18x-(4x²+16-16x)=9x²+9-18x-4x²-16+16x=5x²-2x-7

Zad.3.
a)
(x-1)²=x²
x²+1-2x=x² I-x²
1-2x=0 I+2x
1=2x I÷2
x=½
spr:(½-1)²=(½)²
L=(½-1)²=(-½)²=¼
P=(½)²=¼
L=P

d)
(-6x+2)²=-3(4-12x²)
36x²+4-24x=-12+36x² I-36x²
4-24x=-12 I×(-1)
-4+24x=12 I+4
24x=16 I÷24
x=⅔
3 3 3