Przeanalizuj podane w tabeli rozmiary atomów kilku znanych ci pierwiastków. Następnie uzupełnij tekst dotyczący budowy materii.


Pierwiastek rozmiar atomu
wodór 0,37 * 0,1 nm
tlen 0,6 * 0,1 nm
żelazo 1,24 * 0,1 nm
sód 1,57 * 0,1 nm
radon(gaz) 2,4 * 0,1 nm


mam to uzupełnić z tej tabelki


Otaczająca nas materia zbudowana jest z _____________. W większości substancji są one połączone ze sobą i tworzą _______________________, ich rozmiary są _____________________.

Mam to powyżej uzupełnić


2. Wiele zjawisk fizycznych można wyjaśnić na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii. Przyjrzyj się fotografiom na których przedstawiono wodę i denaturat. Przed wymieszaniem (a) i po wymieszaniu (b) . W oparciu o założenia kinetyczno - cząstkowej teorii budowy materii wyjaśnij, czego dowodzi to doświadczenie

na pierwszym rysunku (a) tam jest u góry taki fioletowy płyn (w takiej jakby probówce) w (b) całe wypełnione tym płynem (ta probówka)

pliss kto mi to zrobi najlepsza odpowiedż być może będzie!

1

Odpowiedzi

2009-11-30T13:27:47+01:00
1.
Otaczająca nas materia zbudowana jest z …atomów…. W większości substancji są one połączone ze sobą i tworzą …cząsteczki…, ich rozmiary są …bardzo małe… (lub ...niewielkie...)

2.
Obserwujemy tu zjawisko dyfuzji cieczy.
Dowodzi ono, że materia zbudowana jest z cząsteczek oraz że cząsteczki są w ciągłym ruchu.
Na skutek bezładnie poruszających się cząsteczek obu cieczy następuje samorzutne ich mieszanie się, czyli właśnie dyfuzja.
130 4 130
Dzięki :****
Raczej bardziej pasuje bardzo małe ;)
Thx ;*