Odpowiedzi

2009-11-29T15:09:13+01:00
Czynniki antropogeniczne spowodowały spadek odporności drzew na surowe warunki klimatyczne i szkodniki. Obumarcie drzewostanów pociąga za sobą dalsze niekorzystne zmiany w biocenozach i środowisku abiotycznym prowadząc m. in. do zmiany i ubożenie składu gatunkowego zespołów organizmów związanych z ekosystemem leśnym, zaburzenia procesów rozkładu i wzrost odpływu wód z wylesionych zlewni strumieni górskich zwiększający zagrożenie powodziowe niżej położonych terenów.