Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-29T14:10:47+01:00
Urodził się jako Gajusz Wipsaniusz Agrypa, po adopcji przez cesarza Augusta stał się Gajusz Juliusz Cezar Wipsanian Caesar, był nazywany Gajuszem Cezarem (ur 22 p.n.e. - zm. 24 lutego 4 r. n.e.) syn Julii - jedynej córki Oktawiana Augusta i jej drugiego męża - Marka Agrypy.
W 17 p.n.e. wraz z bratem Lucjuszem został adoptowany przez Oktawiana Augusta. Cesarz widział w nim i jego bracie Lucjuszu swoich dziedziców. W 5 p.n.e. został uznany za dorosłego, powołany do senatu i uznany za przywódcę młodzieży. Już wówczas desygnowano go na konsula (1 rok n.e.). Był pierwszym mężem Julii Liwilli. Po konsulacie został wysłany w misji na Wschód z władzą prokonsula by prowadzić kampanię przeciwko Partii. Opanował rewoltę w Armenii osadzając tam podległego Rzymowi króla. Odniósł poważne rany podczas oblężenia Artagiry i zmarł w Licji w drodze powrotnej do Rzymu. Został pochowany w Mauzoleum Augusta.