Odpowiedzi

2009-11-29T13:51:52+01:00
1. Wstęp

Fizyka – nauka przyrodnicza badająca najbardziej fundamentalne właściwości materii i zjawisk otaczającego świata. Właściwości te są efektem oddziaływań fundamentalnych między składnikami materii.

Fizyka posługuje się pojęciem wielkości fizycznych ujmowanych ilościowo. W ten sposób można porównywać właściwości różnych ciał lub różne zjawiska.
Ostatecznym celem badań jest poznanie praw fizycznych. Przykładem takich praw są zasady zachowania.

Fizyka jest matką techniki – wyniki badań fizycznych znajdują zastosowania praktyczne.


Oddziaływania fundamentalne

Znamy obecnie 4 rodzaje oddziaływań fundamentalnych.


- oddziaływania grawitacyjne
-
Istotne dla obiektów obdarzonych masą (ciała w polu ziemskim, planety, gwiazdy, galaktyki)
Można je opisać za pomocą prawa powszechnego ciążenia Newtona:


F – siła
m – masa punktowa
r – odległość miedzy masami
G – stała grawitacji (1.1)

Nie wszystkie oddziaływania grawitacyjne można opisać za pomocą prawa ciążenia (bardziej ogólne podejście – ogólna teoria względności Einsteina)


- oddziaływania elektromagnetyczne (EM)
-
Są to podstawowe oddziaływania w zjawiskach życia codziennego
(promieniowanie elektromagnetyczne, spójność, tarcie, procesy chemiczne, biologiczne,...).
Występują między ładunkami elektrycznymi, momentami magnetycznymi.
Przykładem jest prawo Coulomba opisujące statyczne oddziaływanie między ładunkami elektrycznymi:Q – ładunek elektryczny punktowy
0 – przenikalność elektryczna próżni (1.2)


oddziaływania silne

Są przyczyną wiązania nukleonów w trwałe układy – jądra atomowe, jak również odpowiadają za reakcje między cząstkami elementarnymi.
Trudno podać proste prawo oddziaływań między nukleonami. Są to oddziaływania krótko-zasięgowe (~10-15m).


oddziaływania słabe

W wyniku tych oddziaływań jądra emitują cząstki . Odpowiedzialne są również za rozpady wielu cząstek elementarnych.
Oddziaływanie to nie tworzy układów związanych i jest krótkozasięgowe (~10-15m).Porównanie natężeń oddziaływań fundamentalnych

Oddziaływanie Względne natężenie
silne
elektromagnetyczne
słabe
grawitacyjne 1
7,3  10-3
10-5
2  10-39
1 3 1