1.Pole czworokata foremnego jest równe 36 cm[kwadratowych] oblicz promień koła
a.wpisanego w ten czworokat,
b.opisanego na tym czworokącie.

2.Wysokoś trójkąta równobocznego na 4,5 cm. Oblicz długość promienia koła opisanego i wpisanego w ten trójkąt

3. W koło o obwodzie 6 pi cm wpisano w trójkąt foremny. Jaka długość ma wysokość tego trójkąta?
Proszę nie same wyniki ale tez obliczenia. Na dzis:)

3

Odpowiedzi

2009-11-29T12:34:25+01:00
1)czworokat foremny to kwadrat o boku a
P=a²
a²=36
a=√36
a=6cm
promień koła wpisanego =½a
r=3cm
promień koła opisanego =½d(przekątna)
d=a√2
d=6√2 cm
R=3√2cm
2)h=4,5 cm r koła wpisanego =⅓h
r=1,5 cm
promień koła opisanego: R=⅔h , R=3 cm
3)l=2πr
2πr=6π/:2π
r=3
⅓h=r
⅓h=3/3
h=9 cm
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T12:35:44+01:00
P= 36 cm^2
1a)
a =√36 cm^2 = 6 cm
r= 6/2=3 cm
b)
a =√36 cm^2 = 6 cm
przekątna = 6√2
r= 6√2/2=3√2 cm

2a) Opisany (h dzieli się względem środka w stosunku 1 : 2)
4,5 * 2/3 = 3 cm
b) wpisany
4,5 * 1/3 = 1,5 cm

3)
ob = 6π cm = 2πr
r = 6π / 2π = 3
3 = 2/3 * h
h = 3 / 2/3 = 3 * 3/2 = 4.5
2 5 2
2009-11-29T14:59:02+01:00
1. Czworokat foremny to poprostu kwadrat o boku ,,a"
P = a²
a² = 36
a = √36
a = 6cm
promień koła wpisanego wynosi = ½a
r = 3cm
promień koła opisanego wynosi =½d
d = a√2
d = 6√2 cm
R = 3√2cm
2. h=4,5 cm
r (promień) koła wpisanego = ⅓h
r = 1,5 cm
promień koła opisanego=
R = ⅔h
R = 3cm
3. l = 2πr
2πr = 6π/:2π
r = 3
⅓h = r
⅓h=3/3
h=9 cm
1 5 1