Odpowiedzi

2009-11-29T12:39:03+01:00
Postaram się pomóc :

Uważam, że "Zemsta" napisana przez Aleksandra Fredro jest komedią, gdyż komedia to gatunek dramatu w którym występuje szczęśliwe zakończenie i komizm. W utworze Fredry były zawarte śmieszne sytuacje takie jak zrzucenie Papkina ze schodów, czy też słynna scena pisania listu, która według mnie była najśmieszniejszą sceną tego dramatu. Te sceny przedewszystkim rozśmieszają czytelnika nadając książce komedii . W "Zemście" pojawiło się szczęśliwe zakończenie kończące się ślubem. Podsumowując moją wypowiedź stwierdzam że dramat napisany przez Aleksandra Fredro jest komedią o czym świadczy m.in komizm językowy jak i komizm postaci.
8 3 8
2009-11-29T12:42:44+01:00
Zemsta jest komedią składającą się z czterech podzielonych na sceny aktów.

Komedia - gatunek dramatu, w którego skład wchodzą utwory pogodne, mające żywą akcję, często komiczne lub satyryczne, Fredro pisał przede wszystkim realistyczne komedie psychologiczne i obyczajowe.

Zemsta zachowuje trzy klasyczne jedności: czasu, miejsca i akcji. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia (jedności czasu), w tym samym miejscu (stary zamek), koncentruje się wokół sporu o mur uzupełnionego o wątek miłości Wacława i Klary oraz starań Podstoliny o zamążpójście. Konstrukcja akcji jest bardzo wyrazista: od ekspozji, poprzez jej zawiązanie i rozwój, punkt kulminacyjny (dramat spotkanie Rejanta i Cześnika , która nie stawia się na pojedynek) az do szybkiego rozwiązania (zgoda zwaśnionych). Dzięki nadzwyczaj żywej akcji, pełnej konfliktów, sytuacji komicznych, groteskowych Zemsta ma wielkie walory widowiskowe, wzmocnione przez doskonale naszkicowane postaci, dające aktorom mośliwość stworzenia znakomitych ról.
Fredro pierwszy wprowadził do komedii polskiej wiersz ośmiozgłoskowy. Rytmikę Zemsty urozmaica podział wersów na kwestie wypowiadane przez różne osoby.
7 2 7