Odpowiedzi

2009-11-29T12:37:50+01:00
To połączone minerały
19 2 19
Najczęściej stosowany w petrografii podział skał opiera się na ich genezie i obejmuje trzy główne grupy: skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne (skały przeobrażone).

Skały magmowe[edytuj | edytuj kod]
Skały magmowe swoje powstanie zawdzięczają zjawiskom wulkanizmu i plutonizmu, podczas których magma zastyga pod albo na powierzchni Ziemi (pod postacią lawy). Skały powstające pod powierzchnią Ziemi będą więc nazywane plutonicznymi, a powstające na jej powierzchni – wulkanicznymi. Skła
2009-11-29T12:41:23+01:00

Skały są powstałymi w sposób naturalny w wyniku procesów geologicznych, zespołami złożonymi z minerałów, mineraloidów lub materii organicznej. Zwykle występują w postaci wielkich mas skalnych. Niektóre tworzą wręcz prawie jednorodne masywy górskie. Rozróżnia się skały monomineralne i polimineralne.
29 3 29