Odpowiedzi

2009-11-29T14:46:03+01:00
Mw=1dm³=1l=1kg=1000g
Masę wody zamieniłam na g,znając tam te całe jakieś zamiany jednostkek.
ms=40g
Ta sól to po prostu substancja i jej masa wynosi 40g.
Nie mamy jeszcze masy roztworu i stężenia.To mamy policzyć.
mr=?
cp=?
wiedząc,że masa roztworu to masa substancji i masa wody obliczam,że:
mr=ms+mw
mr=40+1000
mr=1040g
I teraz obliczamy stężenie już z wzoru podstawiając liczby ;))
cp=ms/mr×100%
cp=40g/1040g×100%
cp=ok.3,8%
Odp:Stężenie procentowe wynosi 3,8%.