Hej mam takie zadanie pomóżcie mi: Obwód prostokąta jest równy 20m.Oblicz pole tego prostokąta,wiedząc,że jeden jego bokjest 3 razy krótszy od 2 boku.Otrzymane pole wyraź w cm kwadratowych

Z góry dzięki potrzebuję je naniedzielę 29 11 2009r. do godz. 18:00

3

Odpowiedzi

2009-11-29T12:44:05+01:00
Bok x = x
bok y= 3x
obwód = 2(x+y) = 2(x+3x) = 8x = 20cm

x=20/8
x=2,5
y=3*2,5
y=7,5

pole= x*y
pole= 2,5cm * 7,5cm
pole= 18,75 cm²
1 1 1
2009-11-29T12:46:42+01:00
O = 20cm
a/b = 3/2
2a + 2b = 20
2a - 3b = 0|*(-1)

2a+2b = 20
-2a +3b = 0
5b = 20 |:5
b = 4

3b = 2a
2a = 3*4
2a = 12|:2
a = 6

P = a*b
P = 6*4 = 24 mkw
Pole = 240000 centymetrów kw
2009-11-29T13:07:12+01:00
L= 20m=2000cm
x+x+3x+3x=2000
2x+6x=2000
8x=2000 /8
x=250cm
3*25=750cm
P=250*750=187500cm2
Odp. Pole wynosi 187500cm2.