Odpowiedzi

2009-12-01T21:06:50+01:00
Wartość i wiarygodność źródeł internetowych

W XXI wieku zasoby źródeł internetowych stały się nieodzownym oraz alternatywnym wobec publikacji drukowanych źródłem informacji. Umieścić je w Internecie może każdy w łatwy i szybki sposób. Praktycznie natychmiast mogą się z nimi zapoznać wszyscy użytkownicy Sieci. Coraz więcej osób wiarygodność informacji znalezionej w Internecie ocenia wyżej niż tej pochodzącej z prasy, radia czy telewizji. Zważywszy na ogromną ilość oraz różną jakość materiałów dostępnych w Sieci, łatwo o pomyłkę, stąd bardzo ważną umiejętnością stała się ocena wartości i wiarygodności internetowych źródeł.

Generalną zasadą, jakiej należy przestrzegać, jest ostrożność i krytycyzm w posługiwaniu się źródłami internetowymi - pomyłka może przecież zdarzyć się każdemu. Przy szczegółowej ocenie należy stosować odpowiednie kryteria weryfikacyjne. O wartości i wiarygodności drukowanych publikacji decydują 3 czynniki: prestiż autora i wydawnictwa, dokładność redakcyjnej analizy poprzedzającej publikację oraz recenzje specjalistów z dziedziny publikacji. Zanim dana pozycja trafi na półki czytelników, kompetencja autora, aktualność danych, rzetelność i obiektywizm w ujęciu tematu, jakość tekstu, użyteczność i przydatność publikacji podlegają ocenie. Te same kryteria, zmodyfikowane w niewielkim stopniu, można zastosować do weryfikacji źródeł internetowych.


LICZE NA NAJLEPSZY :D :D :D
8 4 8