Proszę o pomoc.
1/wyznacz równanie prostej zawierającej wysokosc trojkata ABC poprowadzoną z wierzchołka C,jezeli:
A=(-3,-1) B=(4,1) C=(3,7)

2/Oblicz odległosc punktu P od prostej:
a)P=(0,0) y=2x-3
b)P=(-2,1) 3x-y+3=0

3/W jakich punktach prosta y=3x-1 przecina podany okrąg?
a) (x-1)²+(y-2)²=10
b) (x+1)²+(y-4)²=6

4/Prosta x-2y-7=0 przecina okrąg (x+1)²+(y-1)²=25 w punktach A i B. Oblicz długośc cięciwy AB

Proszę o wyliczenia ,gdyż chce zrozumiec na czym rzecz polega:D
Z gory dzieki za pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T14:56:15+01:00
2009-11-29T18:51:38+01:00
Odległość punktu P od prostej w przypadku podpunktu a wynosi 2.5 a podpunktu b wynosi 3.6