Ćwiczenia BIOLOGIA „Organizm a środowisko” Barbara Klimuszko wydawnictwo edukacyjne Zofii Dobkowskiej

Zad.9
Określ populacja lub gatunek
Polak- Szwed
Nosorożec karłowaty- nosorożec biały
Słoń afrykański -słoń indyjski
Kot dachowiec-domowy pieszczoch
Jabłko kosztel z Grójca- z Augustowa
Wróbel londyński- Wrobel warszawski
Słoń afrykański- nosorożec biały

Zad. 30
Przeprowadź analizę schematu „Wpływ zakwaszenia wody na życie w jeziorze”(podręcznik, str.24), a następnie oceń wpływ kwaśnych deszczów na ekosystemy wodne.

zad. 66
Stosunki......- to takie, w których populacja jednego gatunku działa na.... populacji innego gatunku.

zad.67
Na podstawie dodatkowych pytań i rysunków nazwij te stosunki.
a) Czym żywi się i w jaki sposób zdobywa pokarm huba drzewna?
b) W jaki sposób zdobywa pokarm gepard?
c) Co się dzieje, jeśli na polu z roślinami uprawnymi pojawią się chwasty?

zad. 68
Wyjasnij krotko roznice miedzy podpunktami a i b.

zad. 70
Stosunki............ między populacjami- to takie, w ktorych najczesciej obecnosc jednej populacji wplywa........ na rozwoj drugiej. Są to: a)..........
b)........

zad. 73 Wskaż na dowolym przykladzie, ze niekiedy trudno jest okreslic rodzaj zaleznosci miedzy gatunkami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T18:35:28+01:00
Zad 9
- populacja
- gatunek
- gatunek
- populacja
- gatunek
- gatunek
- populacja
zad 66
Stosunki antagonistyczne - to takie, w których populacja jednego gatunku działa na niekorzyść populacji innego gatunku.
zad 67
a) huba drzewna jest organizmem cudzow żywnym pobieraz soki od żywiciela przez co niszczy go taki rodzaj wsółżycia to pasożytnictwo [jedna strona traci druga zyskuje]
b) gepard jest organizmem cuudzożywnym żywi się innmi organizmami np. antylopami przez co dziaąl na swoją korzyść a na straty antylop taki rodzaj współżycia to drapieżnictwo [gepard - drapierznik , antylopa - ofiara] [jedna strona traci druga zyskuje]
c) jeżeni na polu pojawiają sie chwasty zagłuszają uprawiane rośliny tzn odbierają potrzebną im wode słońce itp.
taki rodzaj współżycia to konkurencja [jedna strona traci druga zyskuje]
zad 68
Drapieznictwo występuje, gdy populacja jednego gatunku działa na szkodę populacji drugiego gatunku i nie może bez niego żyć.
Pasożytnictwo ? polega na tym, ze jeden z organizmów żyje kosztem drugiego, a wiec korzyści są jednostronne.
zad 70
Stosunki nie antagonistyczne między populacjami- to takie, w ktorych najczesciej obecnosc jednej populacji wplywa pozytywnie na rozwoj drugiej. Są to: a)komensalizm
b) protkooperacja