Odpowiedzi

2009-05-26T18:56:32+02:00
Gwałtowna reakcja władz wynikała z :
a) fatalnych stosunków Polski z Niemcami Zachodnimi w ówczesnym czasie. Republika Federalna Niemiec odmówiła zawierania stosunków z Polską, ponieważ Polska uznawała wówczas Niemiecką Republikę Demokratyczną.
b) problemu polskiej granicy zachodniej - eksponowanie przez władze polskie zagrożenia ze strony Niemiec odwracało uwagę od innych, istotniejszych kwestii oraz miało przekonać Polaków, by zaakceptowali zależność od ZSRR.
Reakcja władz polskich była poparta przez zdecydowaną większość polskiego społeczeństwa. Celem polskich biskupów było pojednanie między narodem polskim a niemieckim, jednak list, z którego pochodzą te słowa, stał się dla Władyslawa Gomułki pretekstem do wybuchu jednej z największych i najbardziej gwałtownych kampanii propagandowych w historii Polski. Na słowa "przebaczamy i prosimy o przebaczenie" władze polskie stanowczo odpowiedziały : "Nigdy nie przebaczamy".