Hej mam problem, jutro mam spr a nie znam wszystkich odpowiedzi.

bardzo prosze o pomoc i krotkie odpowiedzi

1.Na czym polegał konflikt Bolesława II Smialego z biskupem Stanisławem.?

2.Dlaczego Bolesław Krzywousty podzielił Polskę.?

3. Kto doprowadził do zjednoczenia Polski (podaj rok i miejsce koronacji).?

4.Jak zorganizował władzę w Polsce Kazimierz Wielki.?

5.Kogo wyznaczył na tron Kazimierz Wielki.?

6.Czego dotyczył przywilej koszycki.?

7.Kto zasiadł na tronie za zgodą szlachty(podaj rok koronacji).?

8.Dlaczego Jagiełło zgodził się zostać mężem Jadwigi i królem Polski.?

9.Na czym polegała unia: personalna i realna.?

10.Co stało się z państwem krzyżackim.?

2

Odpowiedzi

2009-11-29T13:29:58+01:00
1.Na czym polegał konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem.?

2.Dlaczego Bolesław Krzywousty podzielił Polskę.?
Ponieważ nie chciał, aby jego synowie walczyli między sobą o władzę w państwie tak jak to on musiał robić . Bolesław Krzywousty walczył o tron z bratem Władysławem Hermanem.

3. Kto doprowadził do zjednoczenia Polski (podaj rok i miejsce koronacji).?
Doprowadził do tego Władysław Łokietek. Koronował się na króla Polski 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.

4.Jak zorganizował władzę w Polsce Kazimierz Wielki.?5.Kogo wyznaczył na tron Kazimierz Wielki.?
Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370r. tron w Polsce zgodnie ze wcześniejszymi umowami objął król Węgier Ludwik Węgierski (1370- 1382). W ten sposób doszło do połączenia obu państw unią personalną (obydwa państwa miały tego samego władcę, ale poza tym zachowały zupełną odrębność).

6.Czego dotyczył przywilej koszycki.?
1374 rok – Ludwik Węgierski wydał w Koszycach pierwszy generalny przywilej dla polskiej szlachty.
Treść przywileju:
Przywilej ten obniżał podatek z łanu chłopskiego z 12 do 2 groszy oraz zwalniał cały stan szlachecki z innych podatków.
Przyczyna nadanie przywileju:
Ludwik Węgierski chciał zapewnić tron w Polsce i na Węgrzech swym córkom (nie miał męskiego potomka). W zamian za przywilej szlachta miała uznać jedna z jego córek jako następczynie tronu.

7.Kto zasiadł na tronie za zgodą szlachty(podaj rok koronacji).?
Na tronie zasiadła młodsza córka Ludwika Jadwiga i w 1384 roku została koronowana na królową Polski.

8.Dlaczego Jagiełło zgodził się zostać mężem Jadwigi i królem Polski.?

Jagiełło zgodził się ponieważ, oznaczało to dla Litwy przyjęcie chrześcijaństwa, przyłączenie Wielkiego Królestwa Litewskiego do Polski. Jagiełło rządził by wtedy zarówno na Litwie jak i w Polsce, co oznaczało powstanie nowego silnego państwa w środkowej Europie.

9.Na czym polegała unia
: personalna i realna.?

*personalna - trwały związek dwóch lub więcej państw osobą władcy przy zachowaniu całkowitej odrębności instytucji politycznych, prawa, polityki zagranicznej.
* realna - trwały związek państw poprzez połączenie ich osobą władcy, a jednocześnie powołanie wspólnych instytucji, wspólna polityka zagraniczna.

10.Co stało się z państwem krzyżackim.?

Wielka wojna z krzyżakami w latach 1409 – 1411 :
Rok 1409 – wiosną wybuchło powstanie na Żmudzi przeciwko Krzyżakom. Zostało ono poparte przez Witolda, Litwa udzieliła powstańcom pomocy i przyczyniła się do sukcesu powstania. Zakon zaatakował Polskę (która opowiedziała się po stronie Litwy) i zajął ziemię dobrzyńską. Trwające wiele miesięcy walki nie przyniosły rozstrzygnięcia więc zawarto rozejm, który trwał do 1410roku.
Działania wojenne wznowiono w 1410r. Zakon w tym czasie pozyskał sojusznika - króla Węgier, który wypowiedział Jagielle wojnę. Jagiełło zebrał swoje siły na Mazowszu i ruszył na Malbork, jednak drogę zastąpili mu jednak Krzyżacy i do decydującej bitwy doszło pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Połączonymi siłami polsko-litewskimi dowodził Jagiełło. Na czele Krzyżaków stał mistrz Ulrich von Jungingen. Ostatecznie bitwa zakończyła się pogromem wojsk krzyżackich i śmiercią ich mistrza. Polacy zdobyli wszystkie chorągwie krzyżackie (52), wiele jeńców i tabor krzyżacki. Jagiełło nie wykorzystał należycie wielkiego zwycięstwa. Po zwycięstwie grunwaldzkim król Polski ruszył na Malbork, ale go nie zdobył, bo nie był przygotowany do zdobycia takiej potężnej fortecy. Podpisano więc Pierwszy Pokój Toruński na mocy którego :
- Litwa odzyskała Żmudź
- Polska odzyskała ziemię dobrzyńską
- Krzyżacy musieli zapłacić Polsce odszkodowanie
- Polska musiała oddać Zakonowi zamki krzyżackie zdobyte podczas wojny
- Pomorze Gdańskie zostało pod panowaniem Krzyżaków.

Znaczenie wojny :
- rozbicie potęgi Krzyżaków, pryśnięcie mitu o ich niezwyciężalności
- zacieśnienie związku pomiędzy Polską a Litwą unią w Horodle 1413r. (Litwa otrzymała polityczną odrębność, państwa łączyła tylko osoba króla który miał być wybierany na zjazdach Litwinów i Polaków, razem miano decydować o ważnych sprawach państwowych, szlachta litewska otrzymała te same przywileje co szlachta polska ).
7 4 7
2009-11-29T14:16:39+01:00
1.Na czym polegał konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem.?

2.Dlaczego Bolesław Krzywousty podzielił Polskę.?
Ponieważ nie chciał, aby jego synowie walczyli między sobą o władzę w państwie tak jak to on musiał robić . Bolesław Krzywousty walczył o tron z bratem Władysławem Hermanem.

3. Kto doprowadził do zjednoczenia Polski (podaj rok i miejsce koronacji).?
Doprowadził do tego Władysław Łokietek. Koronował się na króla Polski 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.

4.Jak zorganizował władzę w Polsce Kazimierz Wielki.?5.Kogo wyznaczył na tron Kazimierz Wielki.?
Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370r. tron w Polsce zgodnie ze wcześniejszymi umowami objął król Węgier Ludwik Węgierski (1370- 1382). W ten sposób doszło do połączenia obu państw unią personalną (obydwa państwa miały tego samego władcę, ale poza tym zachowały zupełną odrębność).

6.Czego dotyczył przywilej koszycki.?
1374 rok – Ludwik Węgierski wydał w Koszycach pierwszy generalny przywilej dla polskiej szlachty.
Treść przywileju:
Przywilej ten obniżał podatek z łanu chłopskiego z 12 do 2 groszy oraz zwalniał cały stan szlachecki z innych podatków.
Przyczyna nadanie przywileju:
Ludwik Węgierski chciał zapewnić tron w Polsce i na Węgrzech swym córkom (nie miał męskiego potomka). W zamian za przywilej szlachta miała uznać jedna z jego córek jako następczynie tronu.

7.Kto zasiadł na tronie za zgodą szlachty(podaj rok koronacji).?
Na tronie zasiadła młodsza córka Ludwika Jadwiga i w 1384 roku została koronowana na królową Polski.

8.Dlaczego Jagiełło zgodził się zostać mężem Jadwigi i królem Polski.?

Jagiełło zgodził się ponieważ, oznaczało to dla Litwy przyjęcie chrześcijaństwa, przyłączenie Wielkiego Królestwa Litewskiego do Polski. Jagiełło rządził by wtedy zarówno na Litwie jak i w Polsce, co oznaczało powstanie nowego silnego państwa w środkowej Europie.

9.Na czym polegała unia
: personalna i realna.?

*personalna - trwały związek dwóch lub więcej państw osobą władcy przy zachowaniu całkowitej odrębności instytucji politycznych, prawa, polityki zagranicznej.
* realna - trwały związek państw poprzez połączenie ich osobą władcy, a jednocześnie powołanie wspólnych instytucji, wspólna polityka zagraniczna.

10.Co stało się z państwem krzyżackim.?

Wielka wojna z krzyżakami w latach 1409 – 1411 :
Rok 1409 – wiosną wybuchło powstanie na Żmudzi przeciwko Krzyżakom. Zostało ono poparte przez Witolda, Litwa udzieliła powstańcom pomocy i przyczyniła się do sukcesu powstania. Zakon zaatakował Polskę (która opowiedziała się po stronie Litwy) i zajął ziemię dobrzyńską. Trwające wiele miesięcy walki nie przyniosły rozstrzygnięcia więc zawarto rozejm, który trwał do 1410roku.
Działania wojenne wznowiono w 1410r. Zakon w tym czasie pozyskał sojusznika - króla Węgier, który wypowiedział Jagielle wojnę. Jagiełło zebrał swoje siły na Mazowszu i ruszył na Malbork, jednak drogę zastąpili mu jednak Krzyżacy i do decydującej bitwy doszło pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Połączonymi siłami polsko-litewskimi dowodził Jagiełło. Na czele Krzyżaków stał mistrz Ulrich von Jungingen. Ostatecznie bitwa zakończyła się pogromem wojsk krzyżackich i śmiercią ich mistrza. Polacy zdobyli wszystkie chorągwie krzyżackie (52), wiele jeńców i tabor krzyżacki. Jagiełło nie wykorzystał należycie wielkiego zwycięstwa. Po zwycięstwie grunwaldzkim król Polski ruszył na Malbork, ale go nie zdobył, bo nie był przygotowany do zdobycia takiej potężnej fortecy. Podpisano więc Pierwszy Pokój Toruński na mocy którego :
- Litwa odzyskała Żmudź
- Polska odzyskała ziemię dobrzyńską
- Krzyżacy musieli zapłacić Polsce odszkodowanie
- Polska musiała oddać Zakonowi zamki krzyżackie zdobyte podczas wojny
- Pomorze Gdańskie zostało pod panowaniem Krzyżaków.

Znaczenie wojny :
- rozbicie potęgi Krzyżaków, pryśnięcie mitu o ich niezwyciężalności
- zacieśnienie związku pomiędzy Polską a Litwą unią w Horodle 1413r. (Litwa otrzymała polityczną odrębność, państwa łączyła tylko osoba króla który miał być wybierany na zjazdach Litwinów i Polaków, razem miano decydować o ważnych sprawach państwowych, szlachta litewska otrzymała te same przywileje co szlachta polska ).
5 3 5