Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:11:23+01:00
Faraon- sprawował władzę absolutną. Uważano go za przedstawiciela boga na Ziemi.

kapłani- pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz także zarządzali ogromnymi majątkami należącymi do świątyń. Prowadzili zaawansowane jak na tamte czasy badania naukowe. mieli równiaż duży wpływ na politykę państwa.

wojsko(żołnierze)- byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników. Niekiedy faraonowie wynajmowali również wojowników z sąsiednich krajów. Podstawę armii egipskiej stanowiła piechota. Podczas bitew znaczną rolę odgrywały także oddziały łuczników i rydwanów.

urzędnicy- byli wykształceni oraz posiadali rzadką wówczas umiejętność pisania i liczenia. Stanowisk urzędowych nie dziedziczono, a ich piastowanie nie zależało od pochodzenia społecznego kandydata.


kupcy i rzemieślnicy- wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania oraz przedmioty przydatne w życiu codziennym. Niektórzy zajmowali się produkcją towarów luksusowych, a inni uczestniczyli w budowie świątyń i grobowców faraonów.

chłopi- tworzyli najliczniejszą grupę społeczną w Egipcie. Zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani w wielkich budowlach.

niewolnicy- stanowili w Egipcie stosunkowo nieliczną grupę. Nie posiadali żadnych praw, należeli do faraona lub bogatych egipcjan. Byli zazwyczaj jeńcami wziętymi do niewoli przez armię egipskiego władcy.

Proszę bardzo :P
2009-11-29T13:25:03+01:00
1.Faraon-sprawował władze absolutną.Uważano go za przedstawiciela boga na Ziemi

2.Kapłanie pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz także zarządzali ogromnymi majątkami należących do świątyń. Prowadzili zaawansowane jak na tamte czasy badania naukowe. Mieli również duży wpływ na wpływ na politykę państwa

3.Wojsko(żołnierze)byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników . Niekiedy faraonowie wynajmowali również wojowników z sąsiednich krajów. Podczas bitew znaczną rolę odgrywały także odziały łuczników i rydwanów

4.Urzędnicy egipscy byli wykształceni oraz posiadali rzadką wówczas umiejętność pisania i liczenia. Stanowisk urzędowych nie dziedziczono, a ich piastowanie nie zależało od pochodzenia społecznego kandydata.

5.Rzemieślnicy wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania, oraz inne przedmioty przydatne w życiu codziennym. Niektórzy zajmowali się produkcją towarów luksusowych, a inni uczestniczyli w budowie świątyń i grobowców faraonów.

6.Chłopi tworzyli najliczniejszą grupę społeczną w Egipcie. Zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani na wielkich budowach

7.Niewolnicy stanowili w Egipcie stosunkowo nieliczną grupę. Nie posiadali żadnych praw, należeli od faraona lub bogatych Egipcjan. Byli zazwyczaj jeńcami wziętymi do niewoli przez aarmiej `agipskiego włacdy