Odpowiedzi

2009-11-29T13:01:51+01:00
Praca-w-j(dżul)
siła-f-n(niuton)
szybkosc-v-m/s
2009-11-29T13:02:31+01:00
Praca - to czynność polegająca na wkładanym wysiłku żeby osiągnąć jakiś cel
2009-11-29T13:09:45+01:00
Wyraz praca pochodzi od łacińskiego słowa labor i oznacza wysiłek , trud .

Znaczenie pracy możemy zdefiniować na różne sposoby m.in. jako:
- działalności gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia potrzeb
- sposób wydatkowania siły roboczej i, fizycznej i psychicznej .
- działanie zmierzające do pokonania oporu materii .
- czynność kształtująca przyrodę .
- formę uzewnętrzniania możliwości twórczych człowieka .
- sposób tworzenia kultury .
- podstawę kultury .
Praca to zorganizowany , świadomy , celowy zbiór czynności .