Odpowiedzi

2009-11-29T13:10:33+01:00
Sinα+cosα=1,22
podnosimy obustronnie do kwadratu i otrzymujemy:
(sinα+cosα)²=1,48
korzystając ze wzoru skróconego mnożenia:
sin²α+2sinα×cosα+cos²α=1,48
czyli:
sin²α+cos²α+2sinα×cosα=1,48
korzystając z jedynki trygonometrycznej (sin²α+cos²α=1) podstawiamy:
1+2sinα×cosα=1,48
następnie porządkujemy:
2sinα×cosα=1,48-1
2sinα×cosα=0,48 /÷2 czyli:
sinα×cosα=0,24