Odpowiedzi

2009-11-29T20:23:57+01:00
Tkanka przewodząca
*martwy ksylem (drewno),
*żywy floem (łyko),
FUNKCJA
* przewodzenie wody, soli mineralnych i produktów asymilacji,
TKANKA OKRYWAJĄCA
FUNKACJA

* oddzielają wnętrze rośliny od środowiska zewnętrznego,
* są łącznikiem między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym rośliny.

Tkanka okrywająca (skórka, korek),
# Tkanka wzmacniająca (zwarcica, twardzica),
# Tkanka przewodząca (łyko, drewno),