Zad 1.
Rozwiąż i sprawdź :
( -3) * x =6

(-4)*x = -16

x * 7= -12

x : 9 = -18

x : ( -3) = 10

( - 9 ) : x = -3

Zad 2.
Oblicz iloczyn liczby przeciwnej do -7 i ilorazu liczby a (a =/ 0) przez liczbę do niej przeciwna .

Zad.3.
W roku 1998 firma odnotowała same starty . W każdym miesiącu były one jednakowe wynosiły - 2035 . Jakie były straty na koniec 1998?
zad 4.
Do pomiaru tempr. Używa się C i K .
= T ( w skali Kalwina )= t ( w skali C) +273
= T =t+273
Oblicz :
O K =
26 K =
294 =
Zad 5.
a). Szczyt ma wysokość 8848 m. A dno oceanu ( -11 034 ) m. Jak jest różnica .?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:19:52+01:00