Znowu Angielski ; /
Pliss.. niech ktoś pomoże ; p

In Luling, Texas, USA, every June People celebrate the Watermelon Thump. More than 30,000 people come every year to see the contest for the largest watermelon. Each year the locals send the record watermelon to famous American. There is also a watermelon carving contest. There only rule is that whatever you carve needs to fit on the head as a hat. People can also see the seed spitting contest and taste delicious watermelon produckt. Every year people crown a watermelon queen to ride in the parade.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:14:52+01:00
W Luling, Texas, USA, co ludzie czerwca świętować Kawon Thump. Ponad 30.000 ludzi przyjeżdża co roku, aby konkurs na największy arbuz. Co roku miejscowi wysłać rekord arbuza do słynnego amerykańskiego. Jest też rzeźba arbuz konkursu. Nie jest to jedyna reguła, że cokolwiek wyrzeźbić musi zmieścić się na głowę kapelusz. Ludzie mogą także zobaczyć w konkursie plucia nasion i spróbować pysznych produckt arbuza. Każdego roku ludzie koronę królowej arbuz jeździć w paradzie.
1 4 1
2009-11-29T13:15:11+01:00
W Luling, Teksas, USA, każdy czerwiec Ludzie opiewają Arbuz walić. Więcej niż 30,000 ludzi przebytych co roku zobaczyć konkurs o największy arbuz. Każdego roku tutejsi wysyłają arbuz płytowy sławnemu Amerykaninowi. Tam jest również arbuzem rzeźbiącym konkurs. Tam tylko zasada jest że cokolwiek, co rzeźbisz potrzebuje umieścić na głowie jako kapelusz. Ludzie również mogą widzieć, jak nasiona wypluwały konkurs i mogą czuć smak pysznego arbuza produckt. Co roku ludzie wieńczą arbuz robić królową do jazdy w paradzie.
1 4 1
2009-11-29T13:17:18+01:00
W Luling, Teksas, USA, każdy czerwiec Ludzie przybywają by zobaczyć największe arbuzy. Więcej niż 30,000 ludzi przebytych co roku chce zobaczyć konkurs o największy arbuz. Każdego roku tutejsi wysyłają arbuz płytowy sławnemu Amerykaninowi. Tam jest również konkurs gdzie rzeźbią z arbuzów . tak jest tylko zasada że cokolwiek, wyrzeźbisz musisz umieścić na głowie jako kapelusz. Ludzie również mogą widzieć, jak nasiona wypluwały konkurs i mogą czuć smak pysznego produktu z arubu za. Co roku ludzie wybierają królową do jazdy w pradzie
2 4 2