4.podaj różnice w sposobie życia grzybów pasożytniczych i grzybów żyjących na zmurszałych pniach drzew.
7.podaj przykładowe nazwy porostów żyjących:
a)na nagich skałach
b) na pniach drzew
c)w runie borów sosnowych
8.uzupełnij zdania.
Skala porostowa jest to............................................................................................Służy ona do........................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:29:13+01:00
4.Pasożytnictwo- forma współżycia organizmów żywych, polegająca na wykorzystywaniu organizmu żywicielskiego przez organizm pasożytniczy, bytujący jego kosztem. Pasożytnictwo jest niekorzystne dla żywiciela i powoduje jego osłabienie bądź chorobę.
W ekologii przyjęło się określanie obumarłych fragmentów żyjących osobników drzew (np. zmurszałe części pni, suche gałęzie i konary, obumarłe korzenie) oraz martwych, rozkładających się, stojących i leżących całych drzew, lub ich części, jako tzw. "martwego drewna". Nazwa ta jest jednak umowna. Ekolodzy wiedzą, że "martwe" drzewo jest bardziej żywe, niż wtedy gdy rosło, tętni bowiem życiem zasiedlających je organizmów.
7.Porosty spotkać można na korze drzew (epifity), drewnie (epiksylity), glebie (epigeity) oraz na naturalnych i antropogenicznych podłożach skalnych, takich jak skałki, kamienie i głazy narzutowe, beton, tynk, cegły, eternit, dachówki (epility). Duża grupa porostów zasiedla różne podłoża, gatunki takie określamy jako ubikwistyczne. Na przykład niektóre chrobotki (chrobotek szydlasty – Cladonia coniocraea, strzępiasty – Cladonia fimbriata) osiedlają się głównie na murszejących pniakach, często jednak występują także na glebie, korze drzew, a nawet pokrytym cienką warstewką gleby podłożu skalnym. Np.
-Plamica promienista
-brodaczka kępkowa
- mąkla tarniowa
-chrobotek leśny

8.Skala porostowa jest to umożliwienie określenia strefy porostowej, tzn. obszaru charakteryzującego się występowaniem porostów nadrzewnych (epifitów)
Skala porostowa – za jej pomocą, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie.
4 2 4