Odpowiedzi

2009-05-26T19:04:01+02:00
A) a²-36=(ze wzoru na iloczyn)=(a+6)(a-6)
b) 9x²-6+1=(ze wzoru skróconego mnożenia)=(3x-1)²
c) 1+10z+25z²=(j.w.)=(5x+1)²
d) x³-1=(x-1)(x²+x+1) gdzie (x²+x+1) nie ma pierwiastka
e) 27x³+64=(3x+4)(9x²-12x+16) gdzie (9x²-12x+16) nie ma pierwiastka
2009-05-26T19:07:32+02:00
A) (a - 6)(a + 6)
b) (3x - 1) do kwadratu
c) (1 + 5z) do kwadratu
d) (x - 1)(x do kwadratu + x + 1)
e) (3y + 4)(9y do kwadratu - 12y + 16)