Cząstka o masie "m" i ładunku elektrycznym "q" porusza się z prędkością "v" wzdłuż osi "x". Wpadła w punkcie x=0, y=0 w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji "B". Linie pola magnetycznego są prostopadłe do płaszczyzny rysunku (nie ma rysunku, sami musimy sobie wyobrazić sytuacje!) i zwrócone poza płaszczyznę. Oblicz w którym punkcie cząstka opuści obszar. Podaj "x" oraz "y".

1

Odpowiedzi

2009-05-28T22:14:04+02:00