Konstytucja nihil novi

Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym wolnym sejmie radomskim wraz ze wszystkiemi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszen i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym byc nie ma przez nas i naszych nastepców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, co by było ujmą i ku uciążeniu rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej.

Pytania;
1. Podaj datę uchwalenia konstytucji nihil novi, imię władcy, który wtedy panował oraz wymień powody przyjęcia tego dokumentu
2. Wyjaśnej główną zasade konstytucji i odpowiedz jakie znaczenie miała dla rozwoju demokracji szlacheckiej.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T14:06:47+01:00
Uchwalenie 1505 rok
Aleksander Jagiellończyk
nie wolno było królowi nic postanowić bez zgody sejmu
nowe prawa w państwie mogły być wprowadzone tylko za wspólną zgodą króla, sentatu i izby poselskiej (stany sejmujące)
zalegalizowany został dwuizbowy sejm walny
uporządkowane zostały sprawy sądowe, uchwalono ustawy przeciwko rozbojom
mieszczaństwo wyrzucone z sejmu

4 2 4