Proszę o rozwiazanie wszystkich zadań i napisanie obliczeń (oraz wzorów)

1) Do klocka o masie 400g przyłożono siłę o wartości F=3 N. Współczynnik tarcia klocka o stół wynosi 0,4. Oblicz:

a. Wartość przyspieszenia klocka,

b. Drogę przebytą przez klocek w czasie 1s2) Ciało o masie m=0,5 kg jest ciągnięte po poziomej powierzchni siłą o wartości 4N. Oblicz współczynnik tarcia o powierzchnię, jeśli po czasie t=2 s ciało osiągnęło szybkość v=8 m/s.3) Oblicz czas zsuwania się ciała położonego na równi pochyłej o kącie nachylenia α=30° z wysokości h=1 m ponad podstawą równi. Współczynnik tarcia f=0,2. Jaką prędkość osiągnie ciało u podstawy równi?4) Małą kulkę pchnięto do góry po równi pochyłej nachylonej pod kątem α=30° do poziomu. Prędkość kulki u podnóża równi wynosiła v=3 m/s. Jaką drogę przebiegnie ona po równi do momentu zatrzymania się? Po jakim czasie znajdzie się znowu u podnóża równi?5) Mała kulka metalowa stacza się z równi pochyłej z wysokości h=1,8 m. Kąt nachylenia równi do poziomu wynosi α=30°. Po jakim czasie kulka znajdzie się u podnóża równi?6) Z równi nachylonej pod kątem α=30° do poziomu zsuwa się bez tarcia klocek. Po jakim czasie od momentu ruszenia przebędzie on drogę s=62,5 cm?7) Na równię pochyłą o kącie nachylenia α=30° położono klocek; współczynnik tarcia klocka o powierzchnię równi wynosi f=0,3; oblicz przyspieszenie, z jakim klocek zsuwa się po równi.8) Po równi pochyłej o kącie nachylenia α=45° do poziomu zsuwa się niewielki ciężarek. Zależność przebytej przez niego drogi s od czasu t wyraża się wzorem s=Ct2 , gdzie C=3,6 m/s2 . Jaką wartość ma współczynnik tarcia ciężarka o równię?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T14:12:09+01:00
1)
a) a =3,5 m/s²
b) s= 1,75m

2) f=0,4

3) V = 3,6 m/s²

4) s=0,9m
t=1,2s

5) t=0,6s

6) t=2,5s

7) a=2,405 m/s²

8) f≈0,3
11 1 11