1)Odcinki AC,AD i AE mają taką samą długość jak odcinek AB,gdzie A=(-1,-2),B=(-1,3).Odcinek AC jest równoległy do osi y,a odcinki AD i AE są równoległe do osi x.Wypisz współrzędne punktów C,D i E.
C=( , ) D=( , ) E=( , )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T08:13:49+02:00
Rysujemy układ współrzędnych i zaznaczamy w nim punkty A i B.Powinien wyjść pionowy odcinek o długości 5 jednostek.Odcinek AC ma być równoległy do osi y jeden koniec odcinka ma być w punkcie A a drugi 5 jednostek niżej w lini pionowej pod A czyli C(-1,-7). AD i AE są równoległe do osi x i mają jeden swój koniec w punkcie A, czyli jeden odcinek będzie miał drugi koniec 5 jednostek w lewo (w lini prostej) od A czyli E(-6,-2), a drugi 5 jednostek w prawo (w linii prostej) od A czyli D(4,-2).
1 5 1