Znalezc czas zsuwania sie klocka o masie 1kg z rowni pochylej o h=1m, nachylonej pod katem 45st. do poziomu. Poczatkowa predkosc klocka wynosi 0m/s. Wspolczynnik tarcia 0,15. Obliczyc predkosc w zaleznosci od czasu oraz energie kinetyczna i potencjalna oraz ich sume w funkcji czasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:00:31+01:00
H=1m
m=1kg
V₀=0m/s
f= 0,15
g=9,81m/s²
Rozwiązanie jest przedstawione w załączniku.
1 5 1