w urnie znajduje się pewna liczba kul, wśród których są 4 kule białe. losujemy kolejno 2 razy po jednej kuli za każdym razem zatrzymując wylosowaną kulę. ile powinno być wszystkich kul w urnie aby prawdopodobieństwo wylosowania 2 razy kuli białej było większe od 1:2

1

Odpowiedzi