Odpowiedzi

2009-11-29T13:37:16+01:00
Dass - że

1. Ania hat gesagt dass ein Kranker sehr ist.
Ania powiedziała że jest bardzo chora.
2. Jurek denkt dass seine Bruder Drogenabhängige ist.
Jurek myśli że jego brat jest uzależniony od narkotyków.

ob - czy
1. Sie hat mich gefragt ob ich ein Deutsche mag
Ona zapytała mnie czy lubię niemiecki
2.Kamil hat mich gefragt ob ich einen Jungen habe
Kamil zapytał mnie czy mam chłopaka

weil- bo, ponieważ
1. Ich gehe zum arzt, weil ich bin krank.
Ja idę do lekarza ponieważ jestem chora.
2. Ich muss lernen, weil ich habe schlechte Note.
Ja muszę się uczyć poieważ mam złe oceny
2009-11-29T13:55:13+01:00
Dass - że
1.Ich schlage vor, dass wir fernsehen.
[proponuję, że obejrzymy telewizję]
2.Ich schlage vor, dass wir eine Disco machen.
[proponuję, że zrobimy dykotekę]

ob - czy
1.Eltern fragen, ob ich ins Kino gehen.
[rodzice pytają czy idę do kina]
2.Großeltern fragen, ob ich eis mag.
[dzaidkowie pytają czy lubię lody]

weil- bo, ponieważ
1.Ich mag mein Zimmer, weil gemütlich ist.
[lubię mój pokój bo jest przytulny]
2.Ich mag mein Zimmer, weil schön ist.
[lubię mój pokój bo jest ładny]