Odpowiedzi

2009-11-29T14:03:41+01:00
Matka Boska w religii zawsze była ważną postacią, ponieważ była matką Jezusa Chrystusa. ?Bogurodzica? i ?Posłuchajcie, bracia miła? są średniowiecznymi zabytkami polskiej literatury, które zawierają tematykę osoby Matki Boskiej. Jednak sposób Przestawienia Maryi w obydwu tekstach jest zupełnie inny. Oprócz różnic dostrzegłem jednak w utworach tych niewielkie podobieństwa.
Zaczynając od podobieństw, które są jak już wcześniej wspomniałem niewielkie, dostrzegłem jedno, które jest bardzo ważne. Podobieństwo to dotyczy przypisanych cech Maryi . Matka Boska w obydwu utworach postrzegana była jako osoba bardzo ważna i nadzwyczajna, dlatego, że, w ?Bogurodzicy? stoi u boku Boga i ludzie kierują ku niej swoje modlitwy. Natomiast w ?Lamencie Świętokrzyskim? Matka Jezusa uważana jest za osobę nadzwyczajną i jedyną, która została wybrana aby urodzić Syna Bożego.
Jeżeli chodzi o różnice to dostrzegłem trzy. Pierwszą z nich jest sytuacja ,w której została przedstawiona Maryja. W ?Bogurodzicy? jak już wcześniej wspomniałem Maryja stoi u boku Boga i pełni rolę pośredniczki między wiernymi składającymi ku niej modlitwę a Bogiem.
?Słysz modlitwę jąż nosimy
a dać raczy jegoż prosimy?
W ?Posłuchajcie, bracia miła? jest natomiast inaczej. Matka Boska stoi pod krzyżem , na którym wisi jej syn Jezus Chrystus, Strasznie z tego powodu cierpi . Bardzo by chciała pomóc swojemu synowi ale nie może, ponieważ znajduje się on za wysoko. Maryja daje przykład kochającej, troskliwej i opiekuńczej matki mówiąc, że poświęciła by się dla swojego syna i wzięła by na siebie ciężar jego męki.
?Synku miły i wybrany,
rozdziel z matką swoją rany?
Ma żal do Anioła Gabriela, zarzucała mu, kłamstwo, ponieważ obiecał jej radość z macierzyństwa.
?O, aniele Gabryjele
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako bardzo wiele?
Drugą różnicą dostrzeżoną przeze mnie w tych utworach jest to że w ?Bogurodzicy? prośby składane są do Maryi o wstawiennictwo u Boga. Analogicznie natomiast jest w ?Żalach Matki Boskiej pod krzyżem? Maryja strasznie cierpi i to właśnie ona składa prośby aby mogła pomóc swojemu synowi i prosi wszystkie matki, aby modliły się żeby nie spotkało ich to samo.
?Proścież boga, wy miłe i żądne maciory,
by wam nad dziatkami nie były takie to pozory
jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała?
Kolejną różnicą jest postawa Maryi. W ?Bogurodzicy? jest ona kobietą spokojną ustabilizowaną emocjonalnie. W ?Lamencie Świętokrzyskim? Maryja z powodu męki syna jest strasznie zdesperowana i czuje się bezradna, ponieważ w żaden sposób nie może uratować syna.
Po dokładnym porównaniu tych utworów mogę zgodnie stwierdzić, że w swoim ogólnym zakresie prezentują tematykę postaci Maryi to jednak mimo tego różnią się one od siebie pod różnymi względami. Dowodem tego jest chociażby funkcja tych utworów w historii ?Bogurodzica? była pieśnią śpiewaną przez polskich żołnierzy natomiast ?Lament Świętokrzyski? jest typowym opowiadaniem mówiącym o rozpaczy matki boskiej. Utwory te łączą tylko wspólne cechy, które w obydwu utworach przypisane były Maryi.