Odpowiedzi

2009-11-29T13:40:20+01:00
Praca - iloczyn skalarny współrzędnej siły w kierunku przemieszczenia i współrzędnej przemieszczenia.
W = F * Δr jeśli praca jest pozioma,
a jeśli pod kątem to do wzoru trzeba dodać cosinus kąta α.
Przy zmiennej wartości W= F₁ *Δr + F₂ *Δr + F₃ *Δr...