Odpowiedzi

2009-11-29T14:19:04+01:00
Energia potrzebna do ogrzania wody
W=cw*m*(tw-tp)
cw=4200J/(kg*stopień) - ciepło właściwe wody
W=4200*0,2*80=67200J=67200Ws
W=P*t
t=W/P=67200/350=192W [Ws/W=s]
1 5 1