Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:47:09+01:00
Wodorotlenki-związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i conajmniej jednej grupy wodorotlenowej.
NaOH Mg(OH)2 KOH Fe(OH)3
Na2O+H2O→2NaOH zasada sodowa
Mg+2H2O→Mg(OH)2+H2
K2O+H2O→2KOH
FeCl3+3NaOH→Fe(OH)3+3NaCl
kwasy-substancje,które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodorowe(protony) i aniony reszt kwasowych.
H2SO4 HCl H2CO3
SO3+H2O→H2SO4
H2+Cl2→HCl
CO2+H2O→H2CO3
dysocjacja H2SO4→nad strzałką H2O→2H+(plusik u góry)+SO4(2- u góry)
HCl→H+ +Cl-
sole-związki chemiczne zbudowane z metalu i reszty kwasowej.
MgSO4-siarczan(6)magnezu
Na2SO3-siarczan(4)sodu
K2CO3-węglan potasu
AlCl3-chlorek glinu
powstawanie soli:
kwas+metal→sól+wodór
H2SO4+Mg→MgSO4+H2 (siarczan magnezu)
kwas+tlenek metalu→sól+woda
Na2O+H2SO3→Na2SO3+H2O (siarczan4 sodu)
kwas+zasada→sól+woda
3HNO3+Al(OH)3→Al(NO3)3+3H2O (azotan5 glinu)
kwas+sól→sól+kwas
2HCl+Na2CO3→2NaCl+H2CO3 (chlorek sodu)
bezwodnik+zasada=sól+woda
3SO2+2Al(OH)3=Al2(SO3)3+3H2O (siarczan4 glinu)
bezwodnik+tlenek metalu=sól
CaO+CO2=CaCO3 (węglan wapnia)
zasada+sól=sól+wodorotlenek
3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3(strzałka w dół)+3NaCl (chlorek żelaza,chlorek sodu)
metal+niemetal=sól
Zn+Cl2=ZnCl2 (chlorek cynku
sól1+sól2=sól3+sól4
NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl(strzałka w dół) (chlorek sodu,azotan glinu,azotan sodu,chlorek glinu

mam nadzieje że pomogłam(nie narysuje ci bo nie wiem jak to zrobić tutaj:()