Odpowiedzi

2009-11-29T13:48:01+01:00
Gospodarka wolnorynkowa:
-państwo nie ingeruje w żaden sposób w działalność rynków – istotą systemu gospodarki wolnorynkowej jest maksymalne wyeliminowanie państwa z gospodarki, przy założeniu, że zakłóca ono warunki konkurencji, utrudnia działanie mechanizmów rynkowych, więc w konsekwencji szkodzi gospodarce.
- gospodarka wolnorynkowa pozwala każdemu dokonywać wyboru zakresu produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Weryfikacji czy był to trafny wybór dokonuje z czasem rynek.
-każdy ma prawo do własnej inicjatywy i wykorzystania swoich talentów,
-„niewidzialna ręka rynku”.
-przedstawiciele: F. Hayek, M. Friedman, K. Brunner.
-ekonomia wolnorynkowo postuluje m.in. ograniczenie wielkości podatków, minimalną i roztropną politykę monetarną, zniesienie niepotrzebnych barier handlowych, nieefektywnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa, skomplikowanej i niesprawiedliwej polityki zatrudnieniowej.
-rząd jedynie powinien stworzyć bardzo dobre ramy prawne i instytucje polityczne zgodnie współpracujące z instytucjami rynkowymi.
Skutki gospodarki wolnorynkowej:
-równowaga towarów na rynku,
-rozwój prywatnej przedsiębiorczości,
-nieograniczona dystrybucja,
-wymaga dobrze wykwalifikowanych pracowników na krótki termin produkcji
-wysokie bezrobocie,
-niskie wynagrodzenia i brak przywilejów w pracy
-akumulacja bogactwa w rękach małej grupy ludzi lub firm.
Wymagania istnienia wolnego rynku:
-kapitał na inwestycje i rozwój,
-nieograniczony dostęp do światowego rynku.
-otwarty rynek bez kontroli rządu,
-wysoka i nowoczesna technologia produkcji