Zad.1 --> napisz w njprostrzej postaci !!
a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=
b) -2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=
c) (4-x)(2x+5)-4=
d) (4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=

zad.2 --> Aby obliczyc ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b) Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

Zad.3
Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat. Ułoż równanie pozwalające obliczyc obecny wiek Ani. Rozwiąż to równianie.

Proszę o dokładne i szczegółowe obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T14:06:19+01:00
1
a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=x²+4
b) -2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab=12a²-8ab+2a+4b
c) (4-x)(2x+5)-4=8x+20-2x²-5x=-2x²+3x+20
d) (4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)= 12x-12-6x²+6x-6x²-2x=-12x²+16x-12

2.
a) n(n-3) kreska ułamkowa 2
(to to samo: [n(n-3)]/2
gdzie n=liczba boków

b)[30(30-3)]/2
(30*27)/2
810/2=405

niestety tylko dwa;(