1) silnik o mocy 600W pracował w czasie 1,5 minuty jle wynosi praca wykonana przez ten silnik?
2)jaką energie potencjalną ciężkości ma,, baba"kafara do wbijania dużych pali , jeżeli jej masa wynosi 400 kg , a wysokośź, z którą została podniesiona , wynosi 15 m?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:59:40+01:00
1.
w- praca
p- moc
t- czas
P= 600W
T= 1,5min = 90s
w=P*T
W= 600W * 90s
w= 54000J
W= 54 kJ

2.
Ep= m*g*h
m= 400kg
h= 15m
g= 10m/s
Ep= 400kg* 10m/s* 15m
Ep= 60000J= 60kJ.