Odpowiedzi

2009-11-29T13:51:07+01:00

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.Do walki stanęło około 36 tysięcy słabo uzbrojonych żołnierzy. Nie udało się im w pełni zaskoczyć Niemców ani zdobyć większości upatrzonych obiektów.Szybko stało się jasne, że jeśli warszawa nie otrzyma wsparcia z zewnątrz, powstanie zakończy się katastrofą.Walki trwały 63 dni. Zginęło około 180 tysięcy bezbronnych mieszkańców miasta.Część z nich została wymordowana przez wojska niemieckie, inni ponieśli śmierć w wyniku ostrzału i bombardowań. Wśród samych powstańcow straty wyniosły 20 tysięcy ludzi.Powstanie zakończyło się podwójną klęską :zarówno wojskową, jak i polityczną, gdyż przedstawicielom rządu londyńskiego nie udało się objąć władzy w Warszawie.
6 4 6